Gevoelsverlies bij labium- en clitoriscapuchonreductie?

Schaamlipverkleining/Labiumreductie: Wat is normaal?
november 15, 2020
Klantgerichtheid: privékliniek versus ziekenhuis
januari 21, 2021

Gevoelsverlies bij labium- en clitoriscapuchonreductie?

Bij veel zorgverleners en ‘leken’ bestaat de angst voor het ontstaan van gevoelsverlies na een labium- en clitoriscapuchonreductie. Ook wordt het risico op gevoelsverlies regelmatig gebruikt als argument om niet tot opereren over te gaan.

Veel vrouwen melden zich met klachten in de schaamstreek bij de huisarts of gynaecoloog. Voor deze vrouwen is het, naast de wens van hun klachten af te komen, heel belangrijk dat er een fraai cosmetisch resultaat wordt bereikt. Daarom is het bij een eerste onderzoek van belang de vrouw een spiegel te geven zodat je samen kunt kijken wat de vrouw stoort.

Alleen een labiumreductie vermindert de klachten wel maar resulteert er meestal in dat vrouwen ontevreden zijn met het eindresultaat: de balans is weg. Lag de focus voorheen op de labia, nu deze minder zichtbaar zijn valt de clitoriscapuchon opeens erg op. Dat komt omdat bij enkel een labiumreductie het risico bestaat op het ontstaan van een penisachtige clitoris/clitoriscapuchon. Een optimaal cosmetisch resultaat wordt pas bereikt als er een goede balans is tussen de hoeveelheid weefsel van het preputium (clitoriscapuchon) en het labiumweefsel.
Uit mijn eigen ervaring met ruim 1000 labiumreduc;es is gebleken dat circa 75% van de vrouwen een voorkeur heeft voor een combinatie ingreep van een labiumreductie met clitoriscapuchonreductie. De reden daarvoor is dat in staande positie zowel protrusie van de labia als de clitoriscapuchon zichtbaar is. Dit sluit aan bij bevindingen in de literatuur. (1)
De zenuwvoorziening van de labia komt vanuit de nervus pudendus met allemaal kleine takjes vanuit de diepte. De nervus clitoris loopt boven over de clitoris, door het midden, onder het ligamentum suspensorium en ligt beschermd door de fascie van de clitoris. Door het preputium/ de clitoriscapuchon loopt dus geen zenuwweefsel dat zorgt voor de sensibiliteit van de clitoris.

Een goede kennis van de anatomie en een operatietechniek waarbij je wegblijft bij essentiële structuren zoals de clitoris maakt dat het risico op gevoelsverlies nihil is. Gevoelsverlies bij labium en clitoriscapuchonreductie is dan ook niet op wetenschappelijk bewijs gestoeld. Sterker nog: bewijs voor gevoelsverlies na een dergelijke ingreep is er niet.

Artikelen die gevoelsverlies vermelden betreffen eigenlijk altijd ingrepen aan de clitoris zelf of geslachtsveranderende operaties. Beschikbare literatuur over complicaties bij labiumreductie en combinatie ingrepen vermelden nooit gevoelsverlies. Bovendien is er een onderzoek van Placik die aantoont dat bij een trim labiumreductie met clitoriscapuchonreductie geen sensibiliteitsveranderingen optreden. (2)

Het corrigeren van de clitoriscapuchon kan dus veilig uitgevoerd worden, d.w.z. zonder gevoelsverlies, zolang je maar weet hoe. Met andere woorden: Ken de anatomie. Laat de ingreep uitvoeren door iemand met kennis van zaken want een goed uitgevoerde labium en clitoriscapuchonreductie heeft geen effect op de sensibiliteit.

 

Referenties

1. Mirzabeigi MN, Moore JH, Mericli AF, Bucciarelli P, Jandali S, Valerio IL, e.a. Current trends in vaginal labioplasty: a survey of plastic surgeons. Ann Plast Surg. 2012;68:125–34.

2. Placik OJ, Arkins JP. A Prospective Evaluation of Female External Genitalia Sensitivity to Pressure following Labia Minora Reduction and Clitoral Hood Reduction. Plast Reconstr Surg. 2015;136:442e– 52e.
 

Comments are closed.