Voor collega’s

Beste collega,


Als gynaecoloog gespecialiseerd in de cosmetische gynaecologie is het mijn missie de kennis en expertise die ik in mijn praktijk heb opgedaan te delen met de beroepsgroep.Daarmee wil ik meer draagvlak creëren voor deze waardevolle toevoeging aan de gynaecologie. Daarnaast wil ik diverse aannames en misverstanden die er bestaan binnen dit specifieke vakgebied uit de wereld helpen.

Een veel voorkomende overtuiging is dat vrouwen die zich melden voor een ingreep lijden aan een vervormd lichaamsbeeld. In mijn perceptie zijn het echter veelal geestelijk gezonde vrouwen die, ondanks het taboe dat erop rust, toch beslissen voor een ingreep.
Doordat deze vrouwen meestal niet terecht kunnen binnen de reguliere zorg komen zij vaak terecht bij niet-gespecialiseerde artsen. De tegenvallende resultaten daarvan kom ik in mijn praktijk regelmatig tegen. Het is mijns inziens belangrijk om vrouwen die een ingreep overwegen serieus te nemen. Een eventueel aanwezige psychische stoornis of onderliggende seksuele problematiek is bij een goede anamnese en middels een korte test over het algemeen goed te onderkennen.

Op deze website pagina zal ik regelmatig artikelen (blogs) plaatsen die dieper ingaan op de specifieke onderdelen van de cosmetische gynaecologie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer:

- Body DismorficDisorder (BDD)
- Labiumreductie of meer?
- Het genitaal zelfbeeld
- Wat is normaal?
- Procedure intake en ingreep
- FemiLift bij urineverlies en vaginale atrofie
- Perineoplastiek.

Mijn visie op de cosmetische gynaecologie; het is een vak apart, neem het serieus en doe het goed, of doe het niet.

Blog & Artikelen voor collega's


Speciaal voor mijn collega's probeer ik mijn ervaringen te verwerken in blogs en artikelen. Op deze wijze kan ik mijn kennis delen.
Ik wil daarmee ook meer draagvlak creëren voor deze waardevolle toevoeging aan de gynaecologie, èn diverse aannames en misverstanden die er bestaan binnen dit specifieke vakgebied uit de wereld helpen.

Linkedin & Upcoming events

Past events

  • 2020COBRAdagen

  • 2019Het Nederlands-Vlaams Doelencongres